O društvu

Osnovna djelatnost Društva je međunarodni pomorski prijevoz rasutih i tekućih tereta uključujući i naftnih produkata i kemikalija te pružanje svih vrsta usluga vezanih uz pomorsku djelatnost.

Drušvo vodi modernu flotu od 8 brodova od kojih je 5 u vlasništvu vlastitih društava kćeri dok su 3 broda povjerena Društvu na upravljanje od strane domaćih i stranih trećih osoba.

 

Usluge

Naše iskustvo i dugogodišnja prisutnost na međunarodnom brodarskom tržištu nude nam brojne mogućnosti poslovne suradnje:

IZGRADNJA BRODOVA 

Podrška vlasniku u svim fazama životnog ciklusa izgradnje i eksploatacije broda: od njegove predizgradnje (ugovaranje uvjeta financiranja i izgradnje, odobravanje projekta), izgradnje (stručni nadzor naših tehničkih inspektora), do postizgradnje (eksploatacija i chartering). Osim izgradnje brodova, pružamo i potrebnu podršku prilikom kupnje kvalitetnih brodova na tržištu polovnih brodova.

MANAGEMENT BRODOVA

Potpuno operativno praćenje i eksploatacija brodova u svim njegovim segmentima (crewing, financijsko-računovodstveno praćenje, komercijala, chartering, tehnički management, osiguranje...) dok troškove koji iz toga proizlaze snosi sam vlasnik.

BAREBOAT CHARTER

Uzimanjem broda u bareboat charter preuzimamo na sebe potpunu odgovornost i kontrolu nad eksploatacijom broda te ujedno snosimo i sve troškove koji iz toga proizlaze, a vlasniku jamčimo naknadu u obliku najamnine koju prethodno ugovaramo. Prilikom ugovaranja bareboat chartera uobičajeno je uključiti i opciju otkupa broda za ugovoreni iznos nakon određenog broja godina.

JOINT VENTURE

Sklapanjem ugovora o zajedničkom pothvatu, partneri preuzimaju na sebe sva prava i obveze sukladno dogovorenim uvjetima.

Kontaktirajte nas

ALPHA ADRIATIC D.D.

Carrarina 6,
52100 Pula
Tel. +385 52 211 544
Fax +385 52 211 339
info@alphaadriatic.com
Karta - Kako do nas?

Putnička agencija

Putnička agencija

Bilo da želite putovati u daleke i egzotične destinacije, kupiti avionsku kartu ili samo popričati sa ljubaznim osobljem - na pravom ste mjestu! Saznajte više »

Kretanje brodova

Kretanje brodova

Pogledajte tablicu gdje možete pratiti odredišne luke brodova. Pratite kretanje brodova »