Novosti

Dospijeće ugovora o kreditu

Poštovani,

Sukladno donesenom Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama u predstečajnom postupku Društva, Raiffeisenbank Austria d.d. i Hrvatska banka za obnovu i razvitak, u svojstvu razlučnih vjerovnika Društva po prijavljenim tražbinama u predstečajnom postupku Društva, 10. ožujka 2020. godine stavili su na dospijeće Ugovor o kreditu broj 12022020029 od 21. rujna 2012. godine sa svim kasnijim dodacima, Ugovor o kreditu broj 12022020031 od 17. listopada 2012. godine sa svim kasnijim dodacima te Ugovor o kreditu broj 13022020001 od dana 11. siječnja 2013. godine sa svim kasnijim dodacima, čime je na dospijeće stavljeno ukupno 81.156.674,92 kuna obveza Društva. O istome je Društvo obaviješteno 12.ožujka 2020. godine.


ALPHA ADRIATIC d.d.

Kontaktirajte nas

ALPHA ADRIATIC D.D.

Carrarina 6,
52100 Pula
Tel. +385 52 211 544
Fax +385 52 211 339

Karta - Kako do nas?

Putnička agencija

Putnička agencija

Bilo da želite putovati u daleke i egzotične destinacije, kupiti avionsku kartu ili samo popričati sa ljubaznim osobljem - na pravom ste mjestu! Saznajte više »

Kretanje brodova

Kretanje brodova

Pogledajte tablicu gdje možete pratiti odredišne luke brodova. Pratite kretanje brodova »