Novosti

Informacija o vlastitim dionicama

Poštovani,

Sukladno članku 474. stavku 3. Zakona o tržištu kapitala („Narodne novine“, broj 65/18 i 17/20) objavljujemo da na dan 30. travnja 2020. godine Društvo drži 32.767 vlastitih redovnih dionica što čini 5,65% temeljnog kapitala koji otpada na redovne dionice.

Društvo je u 2019. godini stjecalo i otpuštalo vlastite dionice sukladno Programu stjecanja i raspolaganja vlastitim dionicama za razdoblje 2017.-2020. godine i u svrhe u njemu navedene. Program je javno objavljen 26. travnja 2017. godine i dostupan na sljedećoj poveznici https://zse.hr/default.aspx?id=76794. U 2020. godini Društvo nije stjecalo ni otpuštalo vlastite dionice. U Društvu ne postoji program radničkog dioničarstva.


ALPHA ADRIATIC d.d.

Kontaktirajte nas

ALPHA ADRIATIC D.D.

Carrarina 6,
52100 Pula
Tel. +385 52 211 544
Fax +385 52 211 339

Karta - Kako do nas?

Putnička agencija

Putnička agencija

Bilo da želite putovati u daleke i egzotične destinacije, kupiti avionsku kartu ili samo popričati sa ljubaznim osobljem - na pravom ste mjestu! Saznajte više »

Kretanje brodova

Kretanje brodova

Pogledajte tablicu gdje možete pratiti odredišne luke brodova. Pratite kretanje brodova »