Novosti

Javni poziv na upis povlaštenih dionica

Direktor društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. donio je dana 30. studenoga 2018. godine, uz suglasnost Nadzornog odbora, Odluku o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem povlaštenih dionica javnom ponudom u Republici Hrvatskoj uz uplate uloga u novcu.

Nove povlaštene dionice izdat će se uz poštivanje prava prvenstva postojećih dioničara Društva pri upisu novih dionica, a uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta izdanja.

Odluka direktora Društva s jasno navedenim uvjetima i načinom povećanja temeljnog kapitala Društva dostupna je u obliku javnog poziva na upis povlaštenih dionica zajedno s obrascem pripadajuće Upisnice na nižoj poveznici:

ULJANIK PLOVIDBA d.d. Javni poziv 30.11.2018.pdf

ULJANIK PLOVIDBA d.d. Upisnica.pdf

Kontaktirajte nas

ULJANIK PLOVIDBA D.D.

Carrarina 6,
52100 Pula
Tel. +385 52 211 544
Fax +385 52 211 339

Karta - Kako do nas?

Putnička agencija

Putnička agencija

Bilo da želite putovati u daleke i egzotične destinacije, kupiti avionsku kartu ili samo popričati sa ljubaznim osobljem - na pravom ste mjestu! Saznajte više »

Kretanje brodova

Kretanje brodova

Pogledajte tablicu gdje možete pratiti odredišne luke brodova. Pratite kretanje brodova »