Novosti

Obavijest Direktora

Poštovani,

Dana 21. rujna 2018. godine, nakon višemjesečnih intenzivnih pregovora, Kreditni odbori Sindikata inobanaka predvođenih bankom Credit Suisse AG odobrili su uz izuzetno značajan otpust duga, refinanciranje sindiciranog kredita vezanog za nabavku dvaju tankera imena Kastav i Pomer. Postojeći kreditni dug umanjen za odobreni otpust refinancirat će se plaćanjem u dva obroka od kojih će se prvi obrok koji predstavlja 95% iznosa financirati novim kreditnim aranžmanom novog inozemnog kreditora dok će preostali dio od 5% biti plaćen do kraja godine. Očekuje se da će sva potrebna ugovorna i ostala dokumentacija vezana za refinanciranje postojećeg sindiciranog kredita kao i sklapanje novog kreditnog aranžmana biti pripremljena i potpisana u narednih 45 dana. Ovom se financijskom transakcijom značajno umanjuje ukupna kreditna izloženost Grupe ULJANIK PLOVIDBA te se stvaraju povoljniji uvjeti za njezinu dugoročnu opstojnost.

Sa štovanjem,

ULJANIK PLOVIDBA d.d.
Dragutin Pavletić, direktor

Kontaktirajte nas

ULJANIK PLOVIDBA D.D.

Carrarina 6,
52100 Pula
Tel. +385 52 211 544
Fax +385 52 211 339

Karta - Kako do nas?

Putnička agencija

Putnička agencija

Bilo da želite putovati u daleke i egzotične destinacije, kupiti avionsku kartu ili samo popričati sa ljubaznim osobljem - na pravom ste mjestu! Saznajte više »

Kretanje brodova

Kretanje brodova

Pogledajte tablicu gdje možete pratiti odredišne luke brodova. Pratite kretanje brodova »