Novosti

Obavijest o uspješnosti izdanja povlaštenih dionica

Poštovani,

Sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem povlaštenih dionica javnom ponudom u Republici Hrvatskoj uz uplate uloga u novcu od dana 30. studenoga 2018. godine, s izmjenama i dopunama od dana 17. prosinca 2018. godine, 24. prosinca 2018. godine te 15. siječnja 2019. godine, direktor društva ULJANIK PLOVIDBA Pomorski promet, dioničko društvo, Pula, Carrarina 6, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod brojem (MBS): 040010793, OIB: 49693360447 (dalje u tekstu: Društvo) uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, utvrdio je izdanje povlaštenih dionica Društva uspješnim s obzirom da je u propisanom roku za upis i uplatu novih povlaštenih dionica pravovaljano upisano ukupno 77.212 povlaštenih dionica te uplaćeno ukupno 9.265.440,00 kn, a što predstavlja više od 30% ukupnog iznosa izdanja, čime su se ostvarili razlozi za povećanje temeljnog kapitala Društva. Temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 232.000.000,00 kn za iznos od 7.721.200,00 kn na iznos od 239.721.200,00 kn izdavanjem ukupno 77.212 povlaštenih dionica koje glase na ime, bez prava glasa, nominalnog iznosa 100,00 kn svaka, uz uplate uloga u novcu.

Društvo će poduzeti sve potrebne radnje za upis povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu, upis povlaštenih dionica u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. te uvrštenje povlaštenih dionica na uređeno tržište u propisanim i predviđenim rokovima i u skladu s mjerodavnim propisima.

Sa štovanjem,
ULJANIK PLOVIDBA d.d.
Dragutin Pavletić, direktor

Kontaktirajte nas

ULJANIK PLOVIDBA D.D.

Carrarina 6,
52100 Pula
Tel. +385 52 211 544
Fax +385 52 211 339

Karta - Kako do nas?

Putnička agencija

Putnička agencija

Bilo da želite putovati u daleke i egzotične destinacije, kupiti avionsku kartu ili samo popričati sa ljubaznim osobljem - na pravom ste mjestu! Saznajte više »

Kretanje brodova

Kretanje brodova

Pogledajte tablicu gdje možete pratiti odredišne luke brodova. Pratite kretanje brodova »