Novosti

Objava Podneska vjerovnika

Poštovani,

Dana 13. veljače 2020. godine, na e-Oglasnoj ploči sudova objavljen je Podnesak Privredne banke Zagreb d.d. od dana 29. siječnja 2020. godine zajedno s prilogom kojim predmetna banka obavještava o iznosu svoje tražbine u predstečajnom postupku Društva koji se pod brojem St-336/2019 vodi pred Trgovačkim sudom u Pazinu.

Predmetni Podnesak zajedno s pripadajućim prilogom dostupan je na sljedećoj poveznici:

https://e-oglasna.pravosudje.hr/objave/c326120b-bc70-4746-bf8e-920587ee2fc8


ALPHA ADRIATIC d.d.

Kontaktirajte nas

ALPHA ADRIATIC D.D.

Carrarina 6,
52100 Pula
Tel. +385 52 211 544
Fax +385 52 211 339

Karta - Kako do nas?

Putnička agencija

Putnička agencija

Bilo da želite putovati u daleke i egzotične destinacije, kupiti avionsku kartu ili samo popričati sa ljubaznim osobljem - na pravom ste mjestu! Saznajte više »

Kretanje brodova

Kretanje brodova

Pogledajte tablicu gdje možete pratiti odredišne luke brodova. Pratite kretanje brodova »