Novosti

Odluke Glavne skupštine

Dana 26. kolovoza 2022. godine, u poslovnim prostorijama Društva održana je Glavna skupština na kojoj su bili prisutni imatelji redovnih dionica oznake ULPL-R-A koji su raspolagali s 1.277.128 glasova što predstavlja 58,3448% temeljnog kapitala koji otpada na redovne dionice s pravom glasa. Na Glavnoj skupštini bili su prisutni i imatelji povlaštenih dionica oznake ULPL-P-B koji su raspolagali sa 75.446 glasova što predstavlja 97,7128% temeljnog kapitala koji otpada na povlaštene dionice bez prava glasa.

Na održanoj Glavnoj skupštini donesene su sve odluke predložene od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva, kako je to prethodno objavljeno u sklopu Poziva za Glavnu skupštinu dana 19. srpnja 2022. godine na internetskim stranicama sudskog registra, Društva i Zagrebačke burze d.d., u Službenom registru propisanih informacija Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga te u medijima na internetskoj stranici Hrvatske izvještajne novinske agencije, osim odluke iz točke 4. dnevnog reda – Odluka o davanju razrješnice Upravi za 2021. godinu i odluke iz točke 5. dnevnog reda – Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2021. godinu.

https://eho.zse.hr/obavijesti-izdavatelja/view/45503

 

ALPHA ADRIATIC d.d.

Kontaktirajte nas

ALPHA ADRIATIC D.D.

Carrarina 6,
52100 Pula
Tel. +385 52 211 544
Fax +385 52 211 339
info@alphaadriatic.com
Karta - Kako do nas?

Putnička agencija

Putnička agencija

Bilo da želite putovati u daleke i egzotične destinacije, kupiti avionsku kartu ili samo popričati sa ljubaznim osobljem - na pravom ste mjestu! Saznajte više »

Kretanje brodova

Kretanje brodova

Pogledajte tablicu gdje možete pratiti odredišne luke brodova. Pratite kretanje brodova »