Novosti

Održana sjednica Nadzornog odbora

Poštovani,

Sukladno članku 129. Pravila Burze, objavljujemo da je dana 29. travnja 2019. godine održana prethodno najavljena konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora na kojoj je gđa. Amra Pende izabrana za predsjednicu, a gosp. Robert Banko za zamjenika predsjednice Nadzornog odbora Društva. Na istoj su sjednici razmatrani i usvojeni revidirani nekonsolidirani i konsolidirani godišnji financijski izvještaji društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. i Grupe ULJANIK PLOVIDBA za 2018. godinu zajedno s izvješćem neovisnog revizora i izvještajem poslovodstva o stanju Društva i Grupe za 2018. godinu. Danom suglasnosti Nadzornog odbora na podnesene mu izvještaje, revidirani godišnji financijski izvještaji Društva i Grupe za 2018. godinu utvrđeni su u skladu s odredbama članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima.

Nadalje, Nadzorni je odbor utvrdio i prijedlog odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2018. godini te su razmatrani i usvojeni i nerevidirani nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji Društva i Grupe za razdoblje 01.01.-31.03.2019. godine zajedno s međuizvještajem poslovodstva, a dana je i suglasnost za opoziv pojedinačne prokure prethodno dane gosp. Darku Šorcu.

Sukladno odredbama relevantnih propisa, svi će utvrđeni i usvojeni financijski izvještaji zajedno s pratećim izvješćem revizora i poslovodstva Društva te donesenim odlukama Nadzornog odbora biti javno objavljeni u propisanim rokovima.

Sa štovanjem,

ULJANIK PLOVIDBA d.d.
Igor Budisavljević, direktor

Kontaktirajte nas

ALPHA ADRIATIC D.D.

Carrarina 6,
52100 Pula
Tel. +385 52 211 544
Fax +385 52 211 339

Karta - Kako do nas?

Putnička agencija

Putnička agencija

Bilo da želite putovati u daleke i egzotične destinacije, kupiti avionsku kartu ili samo popričati sa ljubaznim osobljem - na pravom ste mjestu! Saznajte više »

Kretanje brodova

Kretanje brodova

Pogledajte tablicu gdje možete pratiti odredišne luke brodova. Pratite kretanje brodova »