Novosti

Održana sjednica Nadzornog odbora


Održana sjednica Nadzornog odbora

Poštovani,

Dana 29. travnja 2020. godine, održana je sjednica Nadzornog odbora na kojoj su razmatrani i usvojeni revidirani nekonsolidirani i konsolidirani godišnji financijski izvještaji za 2019. godinu zajedno s izvješćem neovisnog revizora i izvješćem poslovodstva. Danom suglasnosti Nadzornog odbora na podnesene mu izvještaje, revidirani godišnji financijski izvještaji utvrđeni su u skladu s odredbama članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima.

Nadzorni je odbor utvrdio i prijedlog odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2019. godini te su razmatrani i usvojeni i nerevidirani nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje 01.01.-31.03.2020. godine zajedno s izvješćem poslovodstva za navedeno razdoblje.

 

ALPHA ADRIATIC d.d.

Kontaktirajte nas

ALPHA ADRIATIC D.D.

Carrarina 6,
52100 Pula
Tel. +385 52 211 544
Fax +385 52 211 339

Karta - Kako do nas?

Putnička agencija

Putnička agencija

Bilo da želite putovati u daleke i egzotične destinacije, kupiti avionsku kartu ili samo popričati sa ljubaznim osobljem - na pravom ste mjestu! Saznajte više »

Kretanje brodova

Kretanje brodova

Pogledajte tablicu gdje možete pratiti odredišne luke brodova. Pratite kretanje brodova »