Novosti

Prijava otpuštanja dionica

Sukladno članku 474. stavak 1. Zakona o tržištu kapitala, ULJANIK PLOVIDBA d.d. sa sjedištem u Puli, Carrarina 6, potvrđuje da je dana 08.04.2019. godine otpustila ukupno 838 vlastitih dionica što predstavlja 0,014% temeljnog kapitala Društva. Nakon ovog otpuštanja ukupni broj trezorskih dionica iznosi 32.005, što predstavlja 5,52% temeljnog kapitala Društva.

Dionice su otpuštene po cijeni od 35,05 HRK po komadu sukladno Programu stjecanja i raspolaganja vlastitim dionicama za razdoblje 2017.-2020. godine, a u svrhu ispunjenja obveza Društva prema radnicima.

Kontaktirajte nas

ALPHA ADRIATIC D.D.

Carrarina 6,
52100 Pula
Tel. +385 52 211 544
Fax +385 52 211 339

Karta - Kako do nas?

Putnička agencija

Putnička agencija

Bilo da želite putovati u daleke i egzotične destinacije, kupiti avionsku kartu ili samo popričati sa ljubaznim osobljem - na pravom ste mjestu! Saznajte više »

Kretanje brodova

Kretanje brodova

Pogledajte tablicu gdje možete pratiti odredišne luke brodova. Pratite kretanje brodova »