Novosti

Reagiranje na napise u medijima

Poštovani,

Potaknuti nizom neistinitih, senzacionalističkih i neprovjerenih navoda objavljenih u različitim tiskovinama i na različitim portalima temeljenih na nepouzdanim izvorima na razini „rekla-kazala“ koje nanose izravnu štetu časti i ugledu društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. i njegovog upravljačkog kadra, obraćamo se investicijskoj javnosti s ciljem iznošenja stvarnih i utemeljenih činjenica.

ULJANIK PLOVIDBA Pomorski promet (dalje u tekstu: Društvo), dioničko je društvo sa sjedištem u Puli čija je osnovna djelatnost međunarodni pomorski i obalni prijevoz robe brodovima za rasute terete te  brodovima za prijevoz nafte, naftnih prerađevina i kemikalija. Društvo je osnovano 01. rujna 1986. godine kao jedno od društava ULJANIK Grupe te je u razdoblju od 1994. godine do 2000. godine potpuno privatizirano prodajom dionica u svrhu prikupljanja financijskih sredstava za financiranja izgradnje broda, podmirenje obveza prema zaposlenicima i dobavljačima te nabavu opreme za zaštitu na radu u okviru ULJANIK Grupe.  Dionice Društva početno su prodavane isključivo zaposlenicima, umirovljenicima i pomorcima ULJANIK Grupe iz kojeg razloga i dan danas Društvo među oko 4.000 svojih dioničara od kojih niti jedan nema udio veći od 6,5%, broji velik broj sadašnjih i bivših radnika ULJANIK Grupe odnosno njihovih potomaka.

Po provedenoj privatizaciji Društvo izlazi iz sastava ULJANIK Grupe te kao potpuno samostalno tržišno konkurentno društvo nastavlja poslovati na svjetskom pomorskom tržištu. Zalažući se za razvoj hrvatskog gospodarstva pritom se strateški opredjeljuje da na svojim brodovima zapošljava isključivo hrvatske pomorce, a gradnju novih brodova plasira u domaćim brodogradilištima. Investicijskim ciklusom u razdoblju od 2004. do 2012. godine Društvo je tako investiralo približno 350 milijuna USD u hrvatska brodogradilišta ULJANIK i 3. MAJ koja u navedenom razdoblju nisu poslovala u okviru iste grupacije. Svi su brodovi pritom građeni u sklopu javno objavljenih i transparentnih vladinih programa gradnje brodova za hrvatske brodare u tada vlasnički odvojenim hrvatskim brodogradilištima ULJANIK i 3. MAJ s jasno definiranom cijenom gradnje broda iznad svjetskih tržišnih vrijednosti u svrhu ostvarenja dodatnih prihoda za brodogradilišta koja su u to vrijeme bila opterećena praznim knjigama narudžbi. 

Tako je u brodogradilištu 3. MAJ, Rijeka, izgrađeno ukupno 7 brodova za prijevoz nafte, naftnih prerađevina i kemikalija, ukupne ugovorene cijene od USD 283.171.462, dok je u brodogradilištu ULJANIK, Pula, izgrađeno ukupno 2 broda za rasute terete ukupne ugovorene cijene od USD 61.500.000.

Sve su gradnje uredno otplaćene dok je prema brodogradilištu 3. MAJ ostalo otvoreno dugovanje za zadnje isporučeni brod u iznosu od USD 18.029.263 koje se uredno otplaćuje obročnom otplatom.

Zbog visokih cijena kredita koje je Društvo pritom podizalo za financiranje navedenih gradnji i koje već duže vrijeme u kombinaciji s nepovoljnim tržišnim uvjetima opterećuju poslovanje Društva, od 2011. godine nadalje Društvo nije isplaćivalo dividendu svojim dioničarima.   

Također, za napomenuti je kako je direktor Društva, gosp. Dragutin Pavletić obnašao funkciju člana Nadzornog odbora ULJANIK d.d. tek od lipnja 2017. godine dok je dana 23. srpnja 2018. podnio neopozivu ostavku na predmetno članstvo u svrhu otklanjanja rizika da se društvo ULJANIK d.d. u kojem je član Nadzornog odbora i samo Društvo čiji je direktor percipiraju kao povezana društva.

Slijedom svega naprijed navedenoga držimo krajnje zlonamjernim i obmanjujućim prozivati Društvo i držati ga odgovornim za aktualno stanje u ULJANIK Grupi.

Sa štovanjem,

ULJANIK PLOVIDBA d.d.
Dragutin Pavletić, direktor

Kontaktirajte nas

ULJANIK PLOVIDBA D.D.

Carrarina 6,
52100 Pula
Tel. +385 52 211 544
Fax +385 52 211 339

Karta - Kako do nas?

Putnička agencija

Putnička agencija

Bilo da želite putovati u daleke i egzotične destinacije, kupiti avionsku kartu ili samo popričati sa ljubaznim osobljem - na pravom ste mjestu! Saznajte više »

Kretanje brodova

Kretanje brodova

Pogledajte tablicu gdje možete pratiti odredišne luke brodova. Pratite kretanje brodova »